Diaconaal Platform Veenendaal

Diaconaal Platform Veenendaal Als kerken in de Gemeente Veenendaal hebben wij allemaal ons eigen karakter, maar we voelen ons met elkaar verbonden door De Bijbel als het Woord van God. Wij weten ons geïnspireerd en gemotiveerd door de Bijbelse boodschap van naastenliefde.