Diaconaal Platform Veenendaal

30 sep 2017

Diaconaal Loket in Veenendaal!

Wij werken aan een Diaconaal Loket in Veenendaal!

De overheid schuift haar taak als verzorger steeds meer af op de samenleving. Iedereen moet participeren en dat is logisch, maar die overgang verloopt niet vlekkeloos. Ook in Veenendaal zijn de gevolgen merkbaar.
Het is een vrij grote groep: kwetsbare mensen die in de problemen raken door bijvoorbeeld werkloosheid, echtscheiding, ziekte of een structureel te laag inkomen. Vaak valt het niet mee om op eigen houtje de negatieve spiraal van opgestapelde problemen te doorbreken. En voor wie er alleen voorstaat of voor wie slecht Nederlands spreekt, lijkt het soms haast onmogelijk om zonder hulp de weg naar de juiste instanties te vinden. Het is om moedeloos van te worden.
Christenen hebben van nature oog voor deze ‘naasten in nood’. Dat is een van de dingen die alle verschillende kerken en gemeenten in Veenendaal binden: Met Jezus liefde als bron en voorbeeld, voelt ieder mens met een levend geloof het verlangen om de ander tot z’n recht te laten komen.
De verschillende kerken in Veenendaal hebben in het verleden veel diaconale ervaring en kennis opgedaan. Zij voelen nu de noodzaak om hun krachten te bundelen in een ‘Diaconaal Loket’ op Markt 10 in Veenendaal.
Het loket gaat zelf geen praktische hulp verlenen, maar wil een helder overzicht bieden van alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning, kerkelijk en niet kerkelijk. Iedere inwoner van Veenendaal kan er terecht. Zowel wie hulp zoekt voor zichzelf, als ook kerkleden die worden benaderd met een hulpvraag maar zelf ook de weg niet weten. De mensen achter het Diaconaal Loket willen graag meedenken. Twee weten meer dan één.
De kerken willen op deze manier handen en voeten geven aan hun geloof en zichtbaar en betrouwbaar aanwezig zijn in Veenendaal. Wilt u meer weten over onze plannen? Stuur dan uw vraag naar diaconaalplatformveenendaal@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Diaconaal Platform Veenendaal

[begin]
One Response to Diaconaal Loket in Veenendaal!

[begin]

Reageer!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *