Diaconaal Platform Veenendaal

16 jan 2018

Nieuwe voorzitter Wmo-forum Veenendaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal heeft Barend van Leeuwen benoemd tot voorzitter van het Wmo-forum. Hij volgt per 1 januari 2018 Cees van Hal op die, na een zittingsperiode van tien jaar, begin november afscheid heeft genomen.

Het Wmo-forum is een adviesorgaan van het college van de gemeente Veenendaal en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college op het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van twaalf cliëntenorganisaties: Cliëntenraad Werk en Inkomen, Cliëntenkracht GGZ Veenendaal, Diversiteitsbeleid, Annour, Stiebo, Veenendaalse Vrouwenraad, Diaconaal Platform, Oudervereniging Helpende Handen, Oudervereniging Op weg met de ander, Nederlandse Patiënten Vereniging, Maveens (Mantelzorg) en Veense Jongerenraad.

Unaniem De vorige voorzitter, Cees van Hal, is na de maximale zittingsperiode van tien jaar met ingang van 1 november 2017 afgetreden. Daarna is gezocht naar een geschikte opvolger. Barend van Leeuwen is unaniem voorgedragen door het Wmo-forum, en het college heeft dinsdag een positief besluit genomen over zijn benoeming.

Juist profiel Wethouder Marieke Overduin, portefeuillehouder Wmo, is blij met de benoeming: ,,Barend van Leeuwen heeft het juiste profiel voor deze functie. Hij heeft ruime ervaring in de zorg en is vanaf 2009 werkzaam als voorzitter van de Raad van Bestuur bij PrivaZorg. Hij heeft voldoende bestuurlijke ervaring en kennis van het brede beleidsveld van het sociaal domein en het deelgebied Wmo. Hij is naar mijn mening een aanwinst voor het Wmo-forum.”

De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

[begin]

Reageer!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *