Diaconaal Platform Veenendaal

WAT DOEN WIJ?

Wat doen wij

Meer mensen dreigen tussen de wal en het schip terecht te komen nu de overheid zich meer terugtrekt.
Kerken /gemeenten hebben de diaconale opdracht om binnen hun geloofsgemeenschappen diaconale
zorg aan de dag te leggen maar ook daarbuiten. Vooral ook om daar te helpen waar geen helper is.
Het DPV wil een verbindend orgaan zijn tussen de kerken/gemeenten en hulporganisaties.

De diaconieën van diverse kerken en christelijke gemeenten in Veenendaal hebben in 2005 een platform opgericht om de diaconale en maatschappelijke betrokkenheid van de kerken te stimuleren. In het platform werken (bijna) alle diaconieën samen. Concreet houdt het platform zich bezig met een breed pallet aan taken, zoals:

  • Namens de aangesloten diaconieën spreekbuis zijn naar de Burgerlijke Gemeente. (o.a. participatie in WMO-forum)
  • Stimuleren van diaconale zorg voor de Veenendaalse samenleving en (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven
  • Stimuleren en uitwisselen van kennis op diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de aangesloten diaconieën
  • Signaleren van ontwikkelingen op maatschappelijk terrein en de aangesloten diaconieën daarover informeren.

Een initiatief van het Platform is de introductie van de landelijke Stichting Hulp in Praktijk (HIP) in de Veense Kerken.