Diaconaal Platform Veenendaal

WIE ZIJN WIJ?

Direct naar:

Ontstaan

De diaconieën van diverse kerken en christelijke gemeenten in Veenendaal hebben in 2005 een platform opgericht om de diaconale en maatschappelijke betrokkenheid van de kerken te stimuleren. In het platform werken (bijna) alle diaconieën samen. Ook de Gemeente Veenendaal  had het verlangen om in de uitwerking van de WMO de  banden met de plaatselijke diaconieën verder aan te halen.

[naar boven]

Deelnemende kerken

 • Christelijke Gereformeerde Bethelkerk
 • Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk
 • Gereformeerde Gemeente Adventkerk
 • Hersteld Hervormde Kerk
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
  • de Lichtbron
  • Poortkerk (Oost en West)
 • PKN Hervormde Gemeente
  • Julianakerk
  • Oude Kerk
  • Vredeskerk
  • Westerkerk
  • Sionskerk
  • Ontmoetingshuis
 • Protestantse Gemeente Veenendaal
  • Wijkgemeente De Open Hof (voorheen Aller Erf en Sola Fide)
  • Wijkgemeente Zuid-West (voorheen De Goede Reede en Petrakerk)
 • RK Parochie Zalige Titus Brandsma
 • Baptistengemeente De Verbinding
 • Evangeliegemeente De Regenboog (Noord en Zuid)
 • Evangeliegemeente Mozaiek0318
 • Kerk van de Nazarener
 • ICF Veenendaal
[naar boven]

Onze inspiratie

Als kerken in de Gemeente Veenendaal hebben wij allemaal ons eigen karakter, maar we voelen ons met elkaar verbonden door De Bijbel als het Woord van God. Wij geloven in God de Vader en in Jezus Christus als Zijn Zoon, en in de Heilige Geest. Wij weten ons geïnspireerd en gemotiveerd door de Bijbelse boodschap van naastenliefde. Dit  is ook de grondslag voor het DPV.

[naar boven]

Visie

Als kerken willen we bijdragen aan een samenleving waarin wordt omgekeken naar mensen. Waarin wordt gezorgd voor mensen die in nood zijn door armoede, ziekte of eenzaamheid. Zeker nu de overheid hier steeds minder toe in staat is en steeds meer mensen met minder moeten doen.

[naar boven]

Stuurgroep

 • D. van Dam (CGK) – voorzitter, financiën
 • P. de Bruijn (HHK) – secretaris
 • P. Dankers (de Regenboog) – WMO-adviesraad
 • B. Geerken (PGV) – algemeen
 • H. van de Hoef (HG) – algemeen
 • C. van Kleef (RKK) – algemeen
 • K. Ottevanger (NGK) – websitebeheerder, algemeen
[naar boven]

Wat is de diaconie?

Diaconie betekent letterlijk: dienstbaarheid. Elkaar dienen: naar elkaar omzien bij fysieke, materiële en sociale noden. Voor elkaar zorgen op basis van gelijkwaardigheid, door het delen van geld, tijd en kennis. Dit omzien naar elkaar betreft niet alleen mensen binnen de kerk, maar mensen in de hele samenleving, ook voorbij de Nederlandse grenzen. Jezus gaf Zelf het voorbeeld: Hij genas zieken, troostte rouwende mensen en gaf armen te eten. Het is de taak van de kerk te zorgen voor de armen, zieken en eenzamen. Dit is de Bijbelse opdracht, waardoor de deelnemers van het diaconaal platform zich geïnspireerd weten.

[naar boven]